NORGE OG NORDENS COMMUNITY FOR PROFESJONELT SALG

Lanseringen av SalesNorway i 2009 ble en stor suksess med svært mange deltagere.

SalesNorway 2015 vil bli gjennomført på forsommeren i Oslo regionen

Informasjon, program og påmelding kommer i slutten av februar.

Vi etablerer nå SalesNorway KAM Professionals med første samling i 2014

Dette blir det store nettverket for B2B KAM-er i Norge med søknad om medlemskap via LinkedIn.

Vi har allerede over 200 med i nettverket, så meld deg inn via Linkedin.

KONTAKT OSS HVIS DU ØNSKER RÅD OM VEKST OG STERKERE SALGSORGANISASJON

 

SalesNorway er en community og et faglig nettverk for profesjonelt salg i Norge og Norden. Her samles de som skal realisere selskapets resultater for å få påfyll og lykkes i jobben. Vi lager i tillegg også egne bedriftstilpassede SalesNorway samlinger.

www.microsoft.comwww.businessanalyze.comwww.managementmill.no